Working Paper No. 588

Bubbles and Experience: An Experiment on Speculation

Publicerad: January 20, 2003Antal sidor: 25Nyckelord: Asset Market; Bubble; Crash; Experience; Experiment; SpeculationJEL-koder: C92; G12

Bubbles and Experience: An Experiment on Speculation Martin Dufwenberg, Tobias Lindqvist and Evan Moore


We investigate experimentally how the share of experienced traders in double-auction asset markets affects trading, in particular the occurrence of bubble-crash pricing patterns. In each session, six subjects trade in three successive market rounds and gain experience. In a fourth round, depending on the treatment, two or four experienced subjects are replaced by inexperienced subjects. The results are compared to earlier findings when all traders were either inexperienced or experienced. We explore what can be learned by analogy between these laboratory findings and the performance of naturally occurring markets.

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se