Working Paper No. 607

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets

Publicerad: November 14, 2003Antal sidor: 31Nyckelord: Job Matching, Search Intensities, Spatial Correlation JEL-koder: C21; J64; R10

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets Eleonora Patacchini and Yves Zenou


A model is considered in which optimal search intensity is a result of a trade off between short run losses due to higher search costs (more interviews, commuting...) and long-run gains due to a higher chance of finding a job. We show that this optimal search intensity is higher in areas characterized by larger cost of living and/or higher labor market tightness. This model is then tested for England on sub-regional data. We estimate a spatial error model and we find that both the local cost of living and the local labor market tightness are found to have a positive and significant effect on unemployed average search intensity. These findings are consistent with the prediction of the theoretical model.

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se