Working Paper No. 614

On the Timing of Education

Publicerad: March 16, 2004Antal sidor: 16Nyckelord: Timing of Education; Fluctuating Opportunity Costs JEL-koder: D81; J22; J24

On the Timing of Education Anna Sjögren and Maria Saez-Marti


We propose a simple investment model which shows that, in the presence of fluctuations in and uncertainty about the opportunity cost of time, marginal individuals may choose to delay their education if the opportunity cost of time is temporarily high. Importantly, it is when the completion of the degree is uncertain, but likely enough that individuals will consider delaying their education. As a result, when returns to education are relatively low, education and timing of education will be sensitive to fluctuations in the opportunity cost of time. If return is high, delay is never optimal. These findings are supported by Swedish university enrolment patterns, and cross-country evidence on age of university freshmen.

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se