Working Paper No. 618

Deadlines and Distractions

Publicerad: April 13, 2004; Revised October 12, 2005Antal sidor: 21Nyckelord: Deadlines; Time-Consistency; Timing of Effort; Optimal IncentivesJEL-koder: D81; J22; M50

Deadlines and Distractions Maria Saez-Marti and Anna Sjögren


We analyze the effect of deadlines on timing of effort when agents are occasionaly distracted. We show that agents get started early when completion of the task is uncertain, but rather likely. Agents who are rarely distracted will always postpone effort since the risk of not completing is small. As a result, agents who are more often distracted may out perform rarely distractes agents. We further show that principals can increase the probability that a task gets done and thus achieve higher profits by setting harsh deadlines, provided that they sometimes grant extensions or postpone the deadline.

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se