Working Paper No. 623

On the Static Efficiency of Secondary Bond Markets

Publicerad: April 15, 2004Antal sidor: 30Nyckelord: Efficiency; Transparency; Market Liquidity; Bond Markets JEL-koder: D82; E44; G15; G18; G28; G38

On the Static Efficiency of Secondary Bond Markets Lars Oxelheim and Michael Rafferty


The major strand of finance literature understands market efficiency through the market’s ability to process information into prices. Another strand of literature refers to the economists’ usual sense of the word, i.e. that markets ensure that resources are allocated to their most profitable expected use, and provide services at the lowest cost. This paper, deploying the second definition, suggests a concept of static efficiency, and claims this can also be seen as a measure of market quality. The paper develops a measure of qualitative static efficiency for bond markets built on four indicators: transparency, number of maturities and issuers, spread, and liquidity. Indicators of market quality should be easily accessible, and permit international and inter-temporal comparison. Using Nordic markets as case studies, we show that these markets became more efficient during the 1990’s, but that transparency of efficiency remains a problem. A number of measurement problems with the static efficiency indicators are discussed, as well as interdependence issues. The paper concludes with comments on future applications of the static efficiency measure.

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se