Working Paper No. 637

On the Link between Exchange-Rate Regimes and Monetary-Policy Autonomy: The European Experience

Publicerad: March 15, 2005Antal sidor: 39Nyckelord: Exchange Rate Regimes; Monetary Policy Autonomy; Capital Mobility JEL-koder: E42; E52; F41

On the Link between Exchange-Rate Regimes and Monetary-Policy Autonomy: The European Experience Jens Forssbæck and Lars Oxelheim


We investigate monetary-policy autonomy under different exchange-rate regimes in small, open European economies during the 1980s and 1990s. We find no systematic link between ex post monetary-policy autonomy and exchange rate regimes. This result is enforced for countries/periods with alternative nominal targets. Our interpretation of the results is that over the medium and long term following an ‘independent’ target for monetary policy, which does not deviate much from the targets of those countries to which one is closely financially integrated, is as constraining as locking the exchange rate to some particular level.

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se