Working Paper No. 1022

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress

Stora samhällsvinster finns att hämta genom att förebygga stress i fosterstadiet

Publicerad: 7 maj 2014Antal sidor: 67Nyckelord: Mental health; Stress; Parental death; In utero; Depression; ADHD JEL-koder: I12; I14; I18; I31; J12; J13

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress Petra Persson and Maya Rossin-Slater


Den stora och ökande förekomsten av psykiska sjukdomar understryker vikten av att förstå deras kausala ursprung. Denna uppsats analyserar betydelsen av en specifik omständighet – dödsfall inom familjen – under ett kritiskt skede av människans utveckling, fosterperioden. 

Mer specifikt undersöker vi hur fostret påverkas av att modern, under graviditeten, förlorar en nära släkting. Vi finner att bortgången av en till mamman nära släkting under fosterperioden har betydande konsekvenser för (det ännu icke födda) barnet, såväl under den resterande delen av graviditeten som efter födseln.

Vi finner hos dessa barn en cirka 10-procentig ökning av användandet av receptbelagda mediciner mot ångest och depression, samt en 23-procentig ökning av den genomsnittliga dagsdosen av ADHD-dämpande medicin. Barnen löper vidare ca 20 procent högre risk att födas underviktiga, samt ca 11 procent högre risk att under tidig barndom läggas in på sjukhus för komplikationer med ursprung i fosterstadiet.

Våra resultat innebär att stora samhällsvinster finns att hämta genom förebyggande av fosters exponering för stress. Generellt sett pekar våra resultat på att gravida kvinnors ökande exponering för stress kan vara en bidragande faktor till att förekomsten av psykiska sjukdomar ökar.


IFN Working Paper nr 1022, "Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress", är författat av Petra Persson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stanford University, och Maya Rossin-Slater, University of California at Santa Barbara. Vill du veta mer? Kontakta Petra Persson, perssonp@stanford.edu.

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se