Hitta forskare utifrån ämnesområden

Här söker du fram forskare utifrån ämnesområden du är intresserad av att veta mer om. Klicka på de ämnesområden du önskar se forskare för eller sök via fritext.
Arbetsmarknad
Arv och gåvor
Auktioner
Beteendeekonomi
Beteendegenetik
Bolagsstyrning
Bonussystem
Börsintroduktioner 
Detaljhandel
Digitalisering
Diskriminering
Ekonometri
Ekonomisk historia
Ekonomisk ojämlikhet
Elmarknad
Energi
Entreprenörskap
Familjeföretag
Finansiell utveckling
Fintech
FoU-politik
Företagsfinansiering
Globalisering
Handelspolitik 
Hushållens ekonomi
Hälsa
Icke-parametrisk ekonometri
Immateriella rättigheter
Industriell ekonomi
Industriell organisation
Inkomstförsäkringar
Inkomst och förmögenhetsfördelning 
Infrastruktur
Innovation
Institutionell ekonomi
Integration
Internationellt företagande
Internationell handel
Internationella investeringar
Investment banking
Kommunikation
Konkurrenspolitik
Konsumtion
Kontraktsförhållanden
Korruption  
Kriminalitet
Makroekonomi
Marknadsregleringar
Metodfrågor
Miljö
Offentlig ekonomi
Opinionsmätningar
Organisation och verksamhetsledning
Penningpolitik
Politisk ekonomi
Politiskt beteende
Privatiseringar
Riskhantering
Riskkapital
Servicenäring
Sjukvård
Skatter
Skattefinansierade tjänster
Sociala normer
Spelteori
Strategi
Subventioner i näringslivet
Teknisk förändring och utveckling
Telekom
Tillväxt
Turism
Urban och regional ekonomi
Utbildning
Utvecklingsekonomi
Välfärd
Äldreomsorg 
Arbetsmarknad
Arv och gåvor
Auktioner
Beteendeekonomi
Beteendegenetik
Bolagsstyrning
Bonussystem
Börsintroduktioner 
Detaljhandel
Digitalisering
Diskriminering
Ekonometri
Ekonomisk historia
Ekonomisk ojämlikhet
Elmarknad
Energi
Entreprenörskap
Familjeföretag
Finansiell utveckling
Fintech
FoU-politik
Företagsfinansiering
Globalisering
Handelspolitik 
Hushållens ekonomi
Hälsa
Icke-parametrisk ekonometri
Immateriella rättigheter
Industriell ekonomi
Industriell organisation
Inkomstförsäkringar
Inkomst och förmögenhetsfördelning 
Infrastruktur
Innovation
Institutionell ekonomi
Integration
Internationellt företagande
Internationell handel
Internationella investeringar
Investment banking
Kommunikation
Konkurrenspolitik
Konsumtion
Kontraktsförhållanden
Korruption  
Kriminalitet
Makroekonomi
Marknadsregleringar
Metodfrågor
Miljö
Offentlig ekonomi
Opinionsmätningar
Organisation och verksamhetsledning
Penningpolitik
Politisk ekonomi
Politiskt beteende
Privatiseringar
Riskhantering
Riskkapital
Servicenäring
Sjukvård
Skatter
Skattefinansierade tjänster
Sociala normer
Spelteori
Strategi
Subventioner i näringslivet
Teknisk förändring och utveckling
Telekom
Tillväxt
Turism
Urban och regional ekonomi
Utbildning
Utvecklingsekonomi
Välfärd
Äldreomsorg 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se