Generell information

11
Dec
Winterschool for energy systemes

09:00–15:00

Pär Holmberg och Keith Ruddell

Externa aktiviteter

Pär Holmberg och Keith Ruddell, IFN:s elmarknadsprogram, föreläser på “Winterschool on Energy Systems” vid Eurandom, Mathematics and Computer Science Department, TU Eindhoven. Pär Holmberg föreläser om ”Strategic bidding in electricity markets” och Keith Ruddell presenterar en uppsats med titeln ” Supply function equilibrium with variable-volume obligations”. Även Mario Blazquez de Paz, affilierad till IFN, deltar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se