Aktiviteter tidigare år

Utvalda nyheter och händelser under 2006

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från detta år (2006) finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

 

2006-12-12

Sambandet mellan transparens och tillväxt
Med klara spelregler växer Europa

Transparens har blivit ett modeord i debatten om tillväxtens villkor. Vilken betydelse har öppenhet i myndigheternas arbete för näringslivets vilja att investera? Vad betyder genomlysningen av företag för näringslivets växtkraft? Vid detta seminarium beskrev ledande företrädare för forskning, politik och näringsliv sambandet mellan transparens och tillväxt. Olle Rossander, ekonomijournalist med gedigen erfarenhet av frågorna ledde samtalet med föreläsare som bla Ingrid Bonde, Lars Oxelheim och Henry Sténson.

Presentationer mm

 

2006-12-07

Rikare kan ingen vara

Jesper Roine och Daniel Waldenström presenterade sin studie "Svenska toppinkomsters utveckling 1903-2004" på ett frukostseminarium. På seminariet diskuterades bl.a. följande: Vem blir rik i dagens Sverige och varför? Går vägen till stora inkomster via utbildning och arbete eller krävs andra resurser? Har skillnaderna mellan de som tjänar mest och övriga grupper ökat eller minskat under seklet som gått? Studien publicerades i Ekonomisk Debatt 8/2006.

Läs mer

 

2006-11-20

Globalisering av tjänsteproduktionen
Implikationer för en liten öppen ekonomi

Den 20 november genomförde institutet en konferens om globaliseringen av tjänsteproduktionen och villkoren för små öppna ekonomier, såsom den svenska. Ta del av handelsminister Sten Tolgfors tal, presentationer av de medverkande forskarna liksom inlägg från svenska samhällsdebattörer.

Till  konferenssidan

 

2006-09-25

Strategier i konkurrensen om utländska investeringar
Seminarium i samarbete med ITPS

Vilka effekter har det ökade inslaget av utländska direktinvesteringar fört med sig i den svenska ekonomin? Varför sjunker inflödet av investeringar i dagsläget och vilka strategiska vägval krävs för att locka nya investeringar i framtiden? De frågorna stod i centrum för ett seminarium som genomfördes i samspel mellan ITPS och Institutet för Näringslivsforskning den 25 september.

Läs mer

 

2006-07-07

Rapporter om entreprenörskap och företagsstruktur

Fredagen den 7 juli presenterade Mikael Stenkula, Institutet för Näringslivsforskning, två rapporter om entreprenörskap och företagsstruktur i Almedalen, Visby. Mikael Stenkula medverkade i ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv inom ramen för deras Kris- och framtidskommission. Presentationen åtföljdes av en paneldebatt med bl a Sven-Erik Österberg (s), Kommun- och finansmarknadsminister, samt Karin Pilsäter (fp), Folkpartiets ekonomisk-politiska talesman. Rapporterna diskuterar dels företagsdata i Sverige och jämförbara länder dels entreprenörskapets betydelse för näringslivets utveckling.

 

Entreprenörskap och företagande - Om entreprenörsräntor och tillväxt

 

 

Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige

 

 

2006-06-14

Seminarium
Den svenska modellen för företagsägande vid skiljevägen

Vår svenska modell för företagsägande och kontroll utmanas av många krafter. Den slutsatsen förenade de medverkande vid seminariet. Vilken väg vi ska gå framöver för att värna starka och växande företag rådde det mer delade meningar om. Särskilt systemet med A- och B-aktier delade de medverkande i två läger. Marcus Storch ville helst avskaffa modellen medan Tomas Nicolin och Magnus Henrekson såg fler fördelar.

Magnus Henreksons presentation

Ladda ner studien

 

Artikel i DN (2006-06-15)

 

 

2006-05-22

 

Över 100 vänner samlades på fest

Den 22 maj 2006 samlade Institutet för Näringslivsforskning en bred skara gäster från forskarvärlden, politik, näringsliv och samhälle för att presentera sina framtidsplaner

Läs mer

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se