2006

Sambandet mellan transparens och tillväxt
Med klara spelregler växer Europa

Transparens har blivit ett modeord i debatten om tillväxtens villkor. Vilken betydelse har öppenhet i myndigheternas arbete för näringslivets vilja att investera? Vad betyder genomlysningen av företag för näringslivets växtkraft?

Vid seminariet beskrev ledande företrädare för forskning, politik och näringsliv sambandet mellan transparens och tillväxt. Olle Rossander, ekonomijournalist med gedigen erfarenhet av frågorna ledde samtalet med föreläsare som bla Ingrid Bonde, Lars Oxelheim och Henry Sténson.

 

 Dag Tisdagen den 12 december 2006
 Tid 09.00 – 17.00
 Plats Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

 

Program och presentationer (PowerPoint)

Introduktion
Moderator Olle Rossander
Generaldirektör Sture Öberg, ITPS

Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa
Professor Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning och Lunds universitet

Hur transparent är den europeiska penningpolitiken?
Professor Iain Begg, London School of Economics

Transparens i regelsystemet för den finansiella sektorn
Professor Clas Wihlborg, Copenhagen Business School

Kan vi förebygga finansiella kriser genom ökad transparens?
Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen

Diskussion
Ingrid Bonde, Clas Wihlborg och moderator Olle Rossander

Med ökad transparens växer Europa och Sverige
Statssekreterare Håkan Jonsson, Statsrådsberedningen

Transparens – inte alltid bra ur ett konkurrens- perspektiv
Generaldirektör Claes Norgren, Konkurrensverket

Osäkra villkor för utsläppsrätter och energipriser påverkar tillväxten
Professor Thomas Brewer, Georgetown University

Vägen till en transparent svensk energipolitik
Statsekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet

Diskussion
Thomas Brewer, Ola Alterå och moderator Olle Rossander

Transparens som utmaning för europeisk utbildningspolitik
Stf Generaldirektör Erik Mellander, IFAU

Hur tydliggör vi exitkostnaden vid investeringar i Europa?
Professor Karin S. Thorburn, Tuck School of Business

Öppenhet – inför aktieägaren eller konkurrenten?
Informationsdirektör Henry Sténson, Ericsson

 

Boken “Corporate and Institutional Transparency for Economic Growth in Europe” ingick som dokumentation för samtliga deltagare.

Arrangörer: FSF, Forum för småföretagsforskning; Institutet för näringslivsforskning; ITPS; NUTEK; SNEE, Svenska nätverket för Europaforskning i Ekonomi


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se