2006

Över 100 vänner samlades på fest

Den 22 maj 2006 samlade Institutet för Näringslivsforskning en bred skara gäster från forskarvärlden, politik, näringsliv och samhälle för att presentera sina framtidsplaner.


Samhällsdebattören Susanna Popova, Carl Johan Åberg, nationalekonom och docent, och Björn Hägglund, styrelseordförande Institutet för Näringslivsforskning


Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, Jan Bröms, tidigare chefsekonom SACO och Bettina Kashefi, Finansdepardementet 


Professor Solveig Wikström, SU och professor Assar Lindbeck, Institutet för Näringslivsforskning


Christina Lönnblad, IIES och docent Karolina Ekholm, HHS

 

 

Magnus Henrekson inleder

”Vi har valt ett namn som bättre speglar vår tid och vår uppgift. Vår forskning handlar om ett modernt näringsliv som möter helt nya typer av utmaningar och möjligheter.”

Läs hela talet här


Nya forskningsprogram presenteras

Mattias Ganslandt och Lars Persson introducerade institutets nya forskningsprogram: "Konkurrens och handel med tjänster" och "Globaliseringens effekter på näringslivet".

Presentationer (PDF)


Anna Sjögren bjöd på vacker stämma

Ackompanjerad av Karin Bäckström framförde Anna Sjögren ett stycke om forskarens vedermödor.

A letter, letter from a journal, is it from the editor? It is a reject! Or is it, can it be a good sign that today is Monday? What should I expect?”

A Research Cycle

 

 

Avslutande paneldiskussion 

Kvällen avslutades med en paneldiskussion under ledning av Åke Ortmark på temat: Har nationalekonomernas röst tystnat? Medverkade gjorde Magnus Henrekson, Carl Johan Åberg, Susanna Popova och Leo Lagercrantz.

 

Magnus Henrekson
”Min övertygelse är att forskare behöver dialog med sin omvärld för att veta vilka frågor som är de mest intressanta och vilka svar som är mest eftertraktade”

Susanna Popova
”Forskare vill bara delta i debatten om de själva kan diktera villkoren för när, var och hur. Så funkar det dessvärre inte, vill man vara med så får man lära sig spelreglerna i media”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se