2006

Rikare kan ingen vara - Frukostseminarium

Vem blir rik i dagens Sverige och varför? Går vägen till stora inkomster via utbildning och arbete eller krävs andra resurser? Har skillnaderna mellan de som tjänar mest och övriga grupper ökat eller minskat under seklet som gått?

I Ekonomisk Debatt 8/2006 publicerades artikeln ”Toppinkomsternas utveckling i Sverige 1903-2004” skriven av Jesper Roine och Daniel Waldenström där de svenska toppinkomsternas andel av totalinkomsten sedan 1900-talets början kartläggs. Artikeln bygger på författarnas tidigare studie ”The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden, 1903–2004”. I samband med publiceringen av artikeln arrangerade Institutet för Näringslivsforskning ett frukostseminarium.

I seminariet medverkade Magnus Henrekson, professor och VD för Institutet för Näringslivsforskning, Sofia Nerbrand, chefredaktör för Neo och kolumnist i Svenska Dagbladet, Jesper Roine, fil. dr, Handelshögskolan i Stockholm, Daniel Waldenström, fil. dr, Institutet för Näringslivsforskning, och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO. 

 

Program

 

08.30

Välkomna, kaffe och smörgås

Toppinkomsternas utveckling i Sverige

Jesper Roine och Daniel Waldenström 

 

Sofia Nerbrand, moderator

Diskussion med Magnus Henrekson och Gunnar Wetterberg:

Vilka är drivkrafterna bakom dagens inkomstfördelning? 
Vilka incitament finns för studier och arbete?
Hur påverkas samhällskontraktet i stort av toppinkomsternas utveckling?

09.30

Fri diskussion

10.00

Slut

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se