2006

Den svenska modellen för företagsägande vid skiljevägen

Den svenska modellen för ägande och kontroll utmanas av snabba omvärldsförändringar. Främst är det globaliseringen och utvecklingen på de finansiella marknaderna som tvingar fram en nyordning. Samtidigt framför EU-kommissionen kritik mot det svenska systemet med A-och B-aktier.

Med utgångspunkt i en aktuell studie av Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson beskriver vi den svenska ägar- och kontrollmodellens framväxt och de faktorer som utmanar samma modell. I samtal med Tomas Nicolin och Marcus Storch diskuterar vi nya vägar för att främja ett aktivt, ansvarsfullt och engagerat ägande när den gamla ordningen vacklar.

 

 Datum 14 juni  
 Tid 09.00 – 11.30
 Plats Summit
 Adress Grev Turegatan 30
 Medverkande Magnus Henrekson, Tomas Nicolin och Marcus Storch

OSA Elisabeth Gustafsson, elisabeth.gustafsson@ifn.se, senast den 1 juni

 

 

Medverkande:

Professor Magnus Henrekson
VD Institutet för Näringslivsforskning och professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Magnus forskar huvudsakligen kring förklaringar till ekonomisk tillväxt och företagsklimatets institutionella förutsättningar.

Tomas Nicolin
VD för Alecta och tidigare VD för tredje AP-fonden och Öhmans Fondkommission. Styrelseledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Sveriges Försäkringsförbund.

Marcus Storch
Ordförande i Nobelstiftelsen, vice ordförande i Axel Johnson AB och Axfood AB. Styrelseledamot i NCC, Dagens Industri AB, AB Hannells Industrier och Nordstjernan AB. Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. VD i AGA AB 1981-1997.

 

Välkommen!

Magnus Henrekson
VD Institutet för Näringslivsforskning

 

Kontaktinformation:

Elisabeth Gustafsson
elisabeth.gustafsson@ifn.se
Tel. 08-665 4503 Vx. 08-665 4500 

Institutet för Näringslivsforskning, Box 55665, 102 15 Stockholm.
Besöksadress: Grevgatan 34, 2 tr.

 

Program 

09.00 

Välkomna

09.15

Den svenska modellen för företagsägande vid skiljevägen Magnus Henrekson beskriver den svenska ägarmodellens framväxt och ringar in utmaningarna inför framtiden.

10.00 

Kommentar Marcus Storch

10.30 

PAUS

11.00 

Kommentar Tomas Nicolin
11.30 Slut

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se