Aktiviteter tidigare år

Aktiviteter 2008

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från år 2006 finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

 

 

2008-12-05/06

Workshop om globalisering och arbetsmarknadseffekter

IFN arrangerade den 5–6 december en workshop om globalisering och arbetsmarknader tillsammans med Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy och CIBER vid Michigan State University. Workshopen tog avstamp i ny teoretisk och empirisk litteratur kring hur globaliseringen påverkar olika typer av företag och olika typer av arbetstagare. Aspekter som undersöks inkluderar löner och sysselsättning. Workshopen samlade internationellt framstående forskare från både USA och Europa för att diskutera hur teoretisk och empirisk forskning kan samordnas bättre för att bringa större klarhet i globaliseringens arbetsmarknadseffekter. 

 Läs mer


2008-10-24/25

Workshop om multinationella företag i Ostasien

IFN arrangerade den 24–25 oktober 2008 en tvådagars workshop för en grupp särskilt inbjudna internationella forskare för att diskutera aktuell forskning om utländska direktinvesteringar i Ostasien.
Ostasien är en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar och deltagarna kommer att diskutera hur dessa inflöden av utländska multinationella företag påverkar marknadskoncentration, produktivitet, export, arbetstillfällen och andra viktiga ekonomiska faktorer. Fokus låg på utvecklingen i sex ostasiatiska länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Thailand och Vietnam.

 Läs mer


2008-06-16/17

Internationell konferens om privatiseringar

I en internationell workshop, med Institutet för Näringslivsforskning som värd, möttes i mitten av juni forskare från Danmark, Finland, Israel, Italien, Storbritannien, Sverige och USA med ett gemensamt intresse för privatiseringsfrågor och det ekonomiska samspelet mellan offentlig och privat sektor. Bland presentationerna fanns ämnen som försäljning av statliga företag, kontraktsavtalad offentlig verksamhet och konkurrens mellan skolor. Harvardprofessorn Steven Kelman presenterade sin bok Unleashing Change: A Study of Organizational Renewal in Government

Läs mer
 

2008-06-09/10

Nordisk forskarkonferens om elmarknaden

Den 9–10 juni arrangerade IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson en nordisk forskarkonferens om elmarknaden på Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Syftet var att stimulera samarbete och informationsutbyte mellan nordiska forskare, seniora såväl som doktorander, på området. Huvudanföranden hölls av Richard Green, professor vid University of Birmingham och Frank Wolak, professor vid Stanford University.

Läs mer
 

2008-05-28

Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!

Onsdag den 28 maj berättade Betsey Stevenson från The Wharton School Unversity of Pennsylvania om sin forskning som vänder upp och ner på invanda föreställningar om den ekonomiska tillväxtens betydelse för mänsklig lycka. 
 
Läs mer

 
2008-05-22/23

IFN Stockholm Conference 2008  

Familj, barn och arbete var tema för årets upplaga av IFN Stockholm Conference. 
 
Läs mer 
 

2008-04-18

Frukostseminarium om Arbetslösheten i Sydafrika

Professor James Levinsohn, en av världens ledande empiriska forskare inom internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, gav den 18 april ett policyseminarium kring Sydafrikas problematiska arbetsmarknad i samband med sitt besök som gästforskare på IFN.

 Läs mer

 
2008-03-06

Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen?

Den 6 mars 2008 arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, IFN, i samverkan med SNS en välbesökt konferens på Berns i Stockholm. På agendan stod docent Per Skedingers (IFN) forskning kring anställningsskyddets effekter i Sverige och internationellt.

 Läs mer

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se