2008

Global Award for Entrepreneurship Research

Vid ett seminarium den 23 oktober lanserade IFN, tillsammans med FSF och Nutek, Global Award for Entrepreneurship Research. Priset delas ut årligen till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Forskningspriset, som är det främsta inom sitt område i världen, består av prissumman 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Den omfattande prissumman har gjorts möjlig med stöd av en donation från entreprenören Rune Anderssons Mellby Gård.


Global Award for Entrepreneurship Research
är en utveckling av FSF-NUTEK Award som delats ut sedan 1996. Som ny partner i priset kommer IFN att fokusera på att ytterligare öka kvalitén i nominerings- och urvalsprocessen. En redaktör i Mikael Stenkula är också tillsatt med uppgift att dokumentera varje pristagares bidrag.

Den förste mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research kommer att presenteras vid Småföretagsdagarna i Örebro 28-29 januari 2009.

Under seminariet hölls föredrag av, donatorn Rune Andersson, Staffan Larsson, utvecklingschef på Nutek, Pontus Braunerhjelm, vd för FSF och Magnus Henrekson, vd IFN tillika ordförande i prisets kommitté.


Rune Andersson konstaterade att Global Award for Entrepreneurship Research stod ut, i positiv bemärkelse, bland många andra liknande förfrågningar. ”Det är sällan något ligger så nära mitt hjärta som det här. Det är väsentligt med forskning som underlag för politiska beslut”, sa Rune Andersson under sitt föredrag.

”Entreprenörens betydelse för jobbskapande och välståndsutveckling har systematiskt underbeforskats. För att något ska tas riktigt seriös krävs att det studeras på djupet med vetenskapliga metoder”, sa Magnus Henrekson och syftade på prisets ambition att öka uppmärksamheten och forskningen kring entreprenörskap.

I samband med seminariet lanserades även prisets nya webbplats www.e-award.org

 

Läs artikel om priset ur Small Business Economics

 

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se