2011

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från år 2006 finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

 • Frukostseminarium om städer och tillväxt

  2011-01-11. Forskning visar att storstäderna har fått en ökad betydelse för Sveriges konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Under ett frukostseminarium diskuterades vilka politiska konsekvenser som kan dras av det, och ifall det finns en motsättning mellan att satsa på storstäderna och att satsa på landets andra delar.

 • Indonesiens ekonomi borde växa mer

  2011-04. "Indonesiens ekonomi borde växa mer" - det var ett av Fredrik Sjöholms huvudbudskap när han pratade inför ett hundratal indonesiska opinionsbildare och politiker i Jakarta i mitten av april.

 • Diskussion i Bryssel om barnomsorg i EU

  2011-05. På ett policyseminarium i Bryssel presenterade Mikael Elinder en rapport om hur barnomsorg är organiserad i EU och vilka möjligheter som finns för privata företag att verka på den europeiska marknaden.

 • Hur vet vi när nästa kris kommer

    2011-05-30. På ett policyseminarium arrangerat av IFN den 30 maj presenterade en av världens mest kända finansforskare, Edward Altman, en modell som han anser bättre skulle förutse framtida finanskriser.

 • IFN Stockholm Conference 2011

  2011-06-09/10. IFN Stockholm Conference 2011 anordnades i Vaxholm den 9–10 juni och hade temat ”Entrepreneurship, Firm Growth and Ownership Change”. Studierna som presenterades handlade bland annat om vad som bestämmer entreprenörers kommersialiseringsstrategier, effekterna av riskkapitalinvesteringar och om hur olika lagar påverkar marknaden för företagsägande.

 • IFN i Almedalen 2011

  2011-07-04/07. Under Almedalsveckan i Visby medverkar forskare från IFN i olika seminarier och debatter.  

 • EARIE 2011

  2011-09-01/03. 500 deltagare och 350 presentationer av vetenskapliga arbeten blev det när European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) årliga internationella konferens ägde rum i Stockholm den 1─3 september.

 • Knut Wicksells centrum för finansvetenskap

  2011-12-01/02. Den 1–2 december arrangerades den första forskningskonferensen inom ramen för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Det är ett nytt centrum för finansvetenskap som IFN bygger i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund och som fått ett tioårigt finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova. 

 • Mera kärnkraft?

  2011-12-15. Sverige står vid ett vägskäl när det gäller den framtida elförsörjningen. Nästan halva Sveriges elproduktion kommer från ålderstigna kärnkraftverk som behöver bytas ut eller ersättas med annan produktion. Frågan om vem som bör äga den framtida kärnkraftsproduktionen och hur marknaden kan öppnas upp för flera nya och alternativa ägare stod i fokus under ett frukostseminarium…

 • Seminars

 • Brown bag seminars

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se