Hur vet vi när nästa kris kommer

Hur vet vi när nästa kris kommer?

– Om behovet av tidiga signaler istället för sena lösningar

Edward Altman Karolina Ekholm Lars Oxelheim

 

Varför upptäcktes finanskrisen så sent? Har vi lärt oss tillräckligt mycket av den pågående krisen för att vara bättre rustade för framtiden?

Sverige tillhör i dag de till synes lyckligt lottade länderna i Europa med stark ekonomisk tillväxt och låg statsskuld. För några år sedan såg det dock lika ljust ut i många av de länder som i dag är konkursmässiga, och finansminister Anders Borg har också sagt att under 2008 var några av de svenska bankerna bara ett par timmar ifrån att gå omkull.

De vetenskapliga modellerna missade att på ett tidigt stadium se vart utvecklingen var på väg i de länder som senare drabbades av den finansiella krisen. Nu lanseras nya metoder som bygger på utvecklingen av tidiga varningssignaler på mikronivå.

På ett policyseminarium måndagen den 30 maj presenterar den amerikanske finansprofessorn Edward Altman en sådan metod och gör på basis av den en utvärdering av Sveriges ekonomiska situation i dag.

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi och vice riksbankschef, och professor Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, kommenterar.


Frågor under seminariet:

  • Hur identifierar man tidigt en finanskris?
  • Vad gör vi för att i framtiden undvika ett liknande scenario — där de flesta togs på sängen? Är t.ex. kreditinstituten bättre rustade nu?
  • Hur stor är risken att Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien drar med sig hela EU i en skuldkris?
  • Vad kan göras nu?


Om panelen

Edward Altman är en av världens mest inflytelserika finansforskare och anlitas som internationell expert när det gäller storföretagskonkurser, skuldkriser och bankers riskhantering. Han har vid flera tillfällen talat inför USA:s kongress. Altman är finansprofessor vid New York University i USA, och hans forskning är huvudsakligen inriktad på att analysera och förutse konkurser.

Karolina Ekholm är sedan 2009 en av fem vice riksbankschefer och professor vid Stockholms universitet.

Lars Oxelheim är professor vid Lunds universitet och även verksam vid IFN. Han forskar bland annat kring riskhantering och internationella finansiella marknader.

Moderator: Martin Ådahl, Fores.

 

Datum Måndagen den 30 maj
Tid Kl. 15‒16.30.
Kaffe serveras från kl. 14.30
Plats OBS! Ny lokal: Hotell Scandic Anglais, vid Humlegården i Stockholm, konferenslokal Bjerk, 1 tr 
Anmälan Elisabeth.Gustafsson@ifn.se senast den 25 maj
Presskontakt Cecilia.Sobocki@ifn.se

 

OBS! Antalet platser är begränsat
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se