2011

IFN-konferens om entreprenörskap och riskkapital

2011-06-09/10. IFN Stockholm Conference 2011 anordnades i Vaxholm den 9–10 juni och hade temat ”Entrepreneurship, Firm Growth and Ownership Change”. Studierna som presenterades handlade bland annat om vad som bestämmer entreprenörers kommersialiseringsstrategier, effekterna av riskkapitalinvesteringar och om hur olika lagar påverkar marknaden för företagsägande.

Under senare år har entreprenörskap uppmärksammats som en viktig del i ett konkurrenskraftigt näringsliv. Studier har visat att entreprenörsföretagen står för en stor del av de innovationer som leder till utveckling av helt nya produkter medan etablerade företag står för mer rutinmässig forskning och utveckling. Politik som stimulerar entreprenörskap och får entreprenöriella företag att växa är därmed av central betydelse för att skapa konkurrenskraftiga företag och bygga upp och säkra ett lands välstånd.

På konferensen presenterades flera artiklar som belyste entreprenörers val av projekt och kommersialiseringssätt, och hur institutioner som skattesystem och regler för köp av företag påverkar detta. Flera studier pekade på att skattesystemets utformning är av stor betydelse, men att även andra regleringar som konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen kring skydd av minoritetsägare samverkar och spelar roll för hur nya företag uppstår.

Studier av utköpsbolag

Många artiklar analyserade riskkapitalbolagens betydelse för entreprenöriella företags tillväxt och för omstrukturering i etablerade bolag. Ola Bengtsson (University of Illinois at Urbana-Champaign) presenterade studien ”Employee compensation in venture-backed firms”. I studien visar han att företag med ett riskkapitalbolag som dominerande ägare har högre löner för ledningen och oftare använder sig av bonussystem än företag där riskkapitalbolaget har mindre inflytande.

Ola Bengtsson

Utköpsbolagens inflytande på marknaden för företagskontroll har växt kraftigt under de senast årtiondena. IFN-forskarna Joacim Tåg och Martin Olsson visade med artikeln ”Private equity and unemployment risk” att anställda i företag som blir köpta av utköpsbolag löper lägre risk att bli arbetslösa de första två åren efter ett uppköp, jämfört med anställda med liknande utgångsläge i företag som inte blir uppköpta. Resultatet förklaras av att ett företag får tillgång till mer kapital när det blir uppköpt, vilket minskar risken att anställda behöver sägas upp.

Lars Persson (IFN) visade med uppsatsen ”Ownership Efficiency and Tax Advantages: The Case of Private Equity Buyouts” att skattesystemets utformning påverkar vem som köper upp företag och därigenom effektiviteten på marknaden för företagskontroll. Den höga belåningen i samband med utköpsföretagens investeringar kan leda till att ränteavdragen på lånebetalningarna blir stora. Dock konkurrerar utköpsbolagen ofta med industriella köpare, vilket gör att det är främst de som säljer företaget till utköpsbolagen som vinner på ränteavdragen eftersom uppköpspriset blir så högt. Det gör att det är svårt för utköpsbolagen att köpa ett bolag om det finns andra köpare som hade kunnat skapa större värde i det köpta företaget.

Problem med finansiering

Effekterna av lånefinansiering berördes även i ett par andra studier som presenterades under de två dagarna i Vaxholm. I studien ”Private equity and the resolution of financial distress”, visade Per Strömberg (SIFR) att företag som köps av utköpsbolag löper större risk än andra företag att få problem med sin finansiering, men att denna skillnad kan förklaras av att företagen har sämre kreditbetyg redan vid uppköpet. Givet att en finansieringskris har uppstått gick det ändå bättre för dessa företag: risken att tvingas till likvidation var lägre jämfört med företag som inte backades upp av ett utköpsbolag.

IFN Stockholm Conference är en årligt återkommande vetenskaplig konferens och finansieras med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Uppsatserna som presenterades på konferensen är fortfarande preliminära, och resultaten kan komma att ändras innan den slutgiltiga versionen är klar.

I år deltog ett tiotal forskare från universitet i USA och Europa. Bland deltagarna fanns Marco Da Rin (Tilburg University), Andrew Ellul (Kelley School of Business), Luigi Guiso (European University Institute), David Hsu (University of Pennsylvania), Fausto Panunzi (Bocconi University) och Masako Ueda (Northwestern University).

Text: Nina Öhrn

 

Deltagarna vid konferensen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se