2011

"Indonesiens ekonomi borde växa mer"

2011-04. "Indonesiens ekonomi borde växa mer" - det var ett av Fredrik Sjöholms huvudbudskap när han pratade inför ett hundratal indonesiska opinionsbildare och politiker i Jakarta i mitten av april.

Fredrik Sjöholm var huvudtalare på årets Sadli Lecture i Jakarta och introducerades av Indonesiens handelsminister, tillika forskaren i nationalekonomi, Mari E. Pangestu.

Han pratade utifrån sin och Robert E. Lipseys artikel ”Foreign Direct Investment and Growth in East and Southeast Asia: Lessons for Indonesia” och argumenterade för att volymen av utländska direktinvesteringar borde vara högre i landet.

- Ur ett globalt perspektiv kan man tycka att Indonesien gör bra ifrån sig med en tillväxt på drygt fem procent, säger han. Men sett ur ett regionalt perspektiv är det inte lika imponerande. Indonesien ligger efter många av sina grannländer.
 

Få utländska direktinvesteringar

En bidragande orsak till detta är enligt Fredrik Sjöholm att Indonesien har mindre volym av utländska direktinvesteringar än vad grannländerna har. De utländska bolagen investerar bara i Indonesien när det inte finns några alternativ, som till exempel investeringar i råvaruutvinning eller för att sälja på den inhemska indonesiska marknaden.

När det gäller att etablera produktion för exempelvis elektronik väljer de multinationella bolagen andra länder i Sydostasien, och det är ett problem menar Fredrik Sjöholm.

− Forskningen visar att de här produktionsnätverken som etableras av de multinationella bolagen är otroligt dynamiska och har en stor tillväxtpotential.

Han säger att bolagen undviker investeringar i landet eftersom Indonesien inte har effektiviserat ekonomin i lika hög grad som övriga regionen. Utbildningsnivån är låg, det teknologiska kunnandet ligger efter, infrastrukturen är i uselt skick och det allmänna företagsklimatet försvåras av bristfälliga institutioner.

− Jag tror att det här framförallt finns en pedagogisk uppgift att göra - att förklara för befolkningen hur de utländska direktinvesteringarna fungerar och att de leder till fler och mer välbetalda jobb, säger Fredrik Sjöholm.

Finns en skepticism mot utländska investeringar

Men det finns en större utmaning än den pedagogiska - nämligen den politiska. Fredrik Sjöholm säger att det ända sedan 1950-talet har funnits en utbredd skepticism mot utländska investeringar i Indonesien och att även den nuvarande regimen har tagit flera beslut som försvårar för utländska företag att verka i landet.

Oviljan bottnar i en mängd samverkande faktorer säger Fredrik Sjöholm, men tillägger att utvecklingen inte är helt linjär.

− Man kan se att utvecklingen går i cykler – när ekonomin går hyfsat bra som nu, tack vare höga råvarupriser, då skärps restriktionerna för utländska bolag. Men när ekonomin har befunnit sig i svackor, då har man lättat på möjligheterna.

− Man kan inte nog understryka betydelse av Indonesien som ett demokratiskt, muslimskt föredöme, säger Fredrik Sjöholm. För att landet ska fortsätta utvecklas och ge sin stora befolkning bättre levnadsbetingelser krävs ytterligare insatser – att underlätta integrationen med omvärlden genom en liberal investeringsregim är här en nyckelaspekt.

Konferensen som årligen samlar hundratals politiker, ekonomer och andra intresserade har fått sitt namn efter den bortgånge Mohammad Sadli, under sin livstid en av Indonesiens mest inflytelserika ekonomer.

Artikeln ”Foreign Direct Investment and Growth in East and Southeast Asia: Lessons for Indonesia” publicerades i senaste numret (nr xx) av Bulletin of Indonesian Economic Studies.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se