Generell information

15
Mars
Är nya jobb möjliga?

08:00–09:00

Magnus Henrekson

Externa aktiviteter

Magnus Henrekson deltar i ett seminarium arrangerat av Sveriges Ingenjörer. En innovations- och konjunkturrapport presenteras. "Ett förslag om att införa ett ”Innovationsår” kommer också att presenteras som möjlighet för tillväxt i Sverige." Rapporten pekar på att den ekonomiska utvecklingen i det svenska näringslivet är god och att prognosen de kommande åren är att den stärks ytterligare vilket resulterar i fler investeringar och nya jobb i Sverige. Samtidigt är bilden splittrad och vissa branscher har problem. Detta gäller särskilt stålsektorn och energibranschen.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se