Generell information

3
Feb
Vem styr förändringen av världen, människan eller maskinen?

Om digitaliseringens konsekvenser på arbetsmarknaden.

13:30–14:30

Mårten Blix

Externa aktiviteter

Mårten Blix, gästforskare på IFN, deltar i en paneldiskussion på en konferens arrangerad av Saco.

Forskning visar att 47 procent av alla jobb i USA riskerar att försvinna på grund av digitalisering, datorisering och robotisering. Hur kan högskolor utbilda studenter så att övergången från det gamla till det nya blir enklare? Är det hållbart att maskinen tar över alltmer funktioner från människan?

  • Petter Ögren, robotforskare och professor, KTH.
  • Annika Borg, präst verksam som bl.a. författare och universitetslärare.
  • Mårten Blix, Ph.D. nationalekonomi, gästforskare på Institutet för Näringslivsforskning.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se