Generell information

5
Feb
Good management matters: Management practices and care quality in nursing homes

13:15–15:00

Henrik Jordahl

Externa aktiviteter

Henrik Jordahl, IFN, håller föredrag som är öppet för allmänheten vid Umeå universitet, Sociologiska institutionen. Det handlar om styrning och ledning i den svenska äldreomsorgen. Jordahl m.fl. har undersökt kvaliteten på styrning och ledning av svenska äldreboenden. Studien bygger på intervjuer med verksamhetschefer på cirka 500 av de drygt 2 300 äldreboenden som finns i Sverige.

Läs mer om föredraget

Läs studien Att styra och leda äldreomsorg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se