Generell information

18
Mars
Svar om entreprenörskap

12:00–14:00

Magnus Henrekson

Externa aktiviteter

Magnus Henrekson, IFN, håller föredrag hos Nyföretagarcentrum och Företagarna i Ronneby. Fördraget utgår från boken Entreprenörskap – vad, hur och varför som han författat tillsammans med Mikael Stenkula, IFN. I inbjudan förklaras att Magnus Henrekson kommer att "ge svar på tre viktiga frågor, Vad är Entreprenörskap? Varför är det viktigt? Hur kan man påverka?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se