Generell information

21
Mars
Utmaningar för en svensk skola i världsklass

08:00–11:26

Henrik Jordahl, Gabriel Heller Sahlgren och Jonas Vlachos

Externa aktiviteter

På en tvådagarskonferens arrangerad av SNS presenteras två nya forskningsrapporter. Den ena handlar om Informationens roll för skolvalet och är författad av Gabriel Sahlgren, affilierad till IFN, och Henrik Jordahl, IFN. Den andra rapporten tar ett brett grepp på den svenska skolpolitiken och författarna, Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH och Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet och affilierad till IFN, presenterar en framtidsinriktad policyagenda.

Läs mer på SNS hemsida

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se