Generell information

12
Apr
Vad betyder flyget för svenska företag?

08:30–10:00

Shon Ferguson

Externa aktiviteter

Flygets ökande betydelse i den globala ekonomin är väl dokumenterad. Däremot har det saknats övergripande studier om sambandet mellan flygförbindelser och svenskt näringsliv. Det är ämnet för en ny forskningsrapport från SNS skriven av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet.

Läs mer om seminariet i SNS hemsida

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se