Generell information

29
Maj
Shanghai Forum

15:20–15:30

Lars Oxelheim

Externa aktiviteter

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet samt knuten till Fudan University i Shanghai som honorary professor, deltar i Shanghai Forum 2016. Temat för konferensen är “Economic Globalization and the Choice of Asia–Interconnectivity, Integration and Innovation: Building Community of Common Destiny in Asia”. Oxelheim kommer att tala om "Optimal Transparency and the Evaluation of Competitiveness in a Volatile Macroeconomic Environment".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se