Generell information

16
Juni
Ny ESO-rapport om digitaliseringens dynamik

14:15–16:15

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Externa aktiviteter

En ny ESO-rapport Digitaliseringens dynamik, analyserar forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson – alla IFN – den digitaliseringsdrivna strukturomvandlingens effekter på jobb och produktivitet i det svenska näringslivet perioden 1996–2013. Rapporten presenteras på ett seminarium där även Thomas Carlén, LO-ekonom, Jonas Frycklund T.f. chefekonom, Svenskt näringsliv och Jesper Roine Docent, Handelshögskolan, deltar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se