Generell information

14
Sep
Svensk delningsekonomi

09:00–12:00

Mårten Blix

Externa aktiviteter

Mårten Blix talar på ett seminarium i riksdagen med moderaternas arbetsgrupp kring delningsekonomi. Gruppen leds av Jessica Rosencrantz, M, och i gruppen ingår ledamöter från trafik-, närings-, skatte-, arbetsmarknads-, finans- och miljöutskottet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se