Generell information

27
Sep
Hur djup är skolans kris och hur vänder vi utvecklingen?

17:30–19:00

Magnus Henrekson

Externa aktiviteter

Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet, är författare till en rapport om svenska skolresultat som presenteras av IVA. Titeln är "Hur djup är skolans kris och hur vänder vi utvecklingen?".

Diskussionen om bristande kvalitet i den svenska skolan och sjunkande kunskaper hos eleverna är intensiv. I rapporten redovisas en rad internationella mätningar av svenska skolresultat. På seminariet medverkar Magnus Henrekson, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet. Per Kornhall, författare och skolexpert, medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor och IVAs preses Leif Johansson.

 

Läs mer och anmälan till seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se