Generell information

16
Nov
Hur ser svenskar på korruption?

08:30–09:28

Andreas Bergh

Externa aktiviteter

Transparency Internationals senaste världsomfattande korruptionsundersökning, Global Corruption Barometer, presenteras. I barometern redogörs för svenska folkets åsikter om bl.a. korruptionsrisker i olika sektorer och yrkeskategorier, regeringens förmåga att förebygga korruption samt vilka de mest effektiva åtgärderna mot korruption är. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av de som kommenterar och diskuterar rapporten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se