Generell information

23
Nov
On venture capital and IPO:s

”What if... the stock market disappears?”

10:00–12:00

Alexander Ljungqvist

Externa aktiviteter

Knut Wicksell Centre for Financial Studies, Lunds universitet arrangerar ett symposium kring en studie av forskare från IFN:

Aktiebörser har två funktioner: de möjliggör för foretag att få tillgång till kapital genom emittering av aktier till allmänheten. Börserna är samtidigt handelsplats för aktier. I många länder har dock börsnoteringar delvis som ett resultatna blivit färre, som ett resultat av dels en ständigt ökande regelbördan, dels på grund av påtryckningar från aktivistiska aktieägare. Vad är konsekvenserna av dessa trender för företagens investeringar och ekonomisk tillväxt?

Huvudtalare på symposiet är Alexander Ljungqvist , professor i fi nansiering och entreprenörskap vid New York University, Stern School of Business, och affilierad till IFN.

 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se