Öppna seminarier

IFN anordnar även seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.

Kommande:

Genomförda:

11
Maj

Transparens – om vad aktieägare verkligen måste få veta

Financial meeting point Öresund: IFN, Deloitte och Knut Wicksell Center för Financiella Studier

10
Maj

Prisutdelning Global Award 2016

Entreprenörskapsforum och IFN

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se