Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2017

2017-11-28

Institutional reform for innovation and entrepreneurship: An Agenda for Europe

publik.jpg

Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Project Fires) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation. Seminariet var ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv och IFN.I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för att få ett mer produktivt företagande vilket skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden. Panelen var överens om att medlemsstaterna är olika och att samma recept inte kan ordineras till alla. Gunnar Hökmark, MEP (M), klargjorde dock att vissa målsättningar passar alla medlemsstater, till exempel mindre reglering och ökad konkurrens.
 

2017-11-15

Why are some immigrant groups more successful than others?

2017-11-15 Panel2.jpg

Edward Lazear från Stanford University har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.
 

2017-09-19

Kunskapssynen och pedagogiken

2017-09-19 Panel2.jpg

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.
 

2017-09-05

Forskningens roll i politiken

Panel 1.jpg

Tillsammans med Studentlitteratur höll IFN ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.
 

2017-08-31

KvinnoKapital i samtal med forskare

2017-08-31 KvinnoKapital3.jpg

KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, besökte IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor har ökat i styrelserna och även företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefskarriär.
 

2017-06-15/16

Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda

2017-06-16 Vaxholm.jpg

15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk tvådagars konferens med titeln Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige så kom deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och Norge.
 

2017-05-23

Institutional reform for innovation and entrepreneurship: An agenda for Europe

2017-05-23 seminarium1.jpg

Presentation av studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess brister diskuterades.
 

2017-05-15

Global Award 2017 tildelades Hernando de Soto för studier om äganderätt

2017-05-15 Global Award.jpg

Hernando de Soto, grundare av tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru, har tilldelats Global Award for Entrepreneurship Research 2017. "Fem miljarder människor är fattiga därför att de inte ingår i samhälleliga nätverk av tillit", sa de Soto när han på måndagen mottog priset som överräcktes av finansminister Magdalena Andersson. Han visade sitt pass och kreditkort för att illustrera hur människor i utvecklade länder enkelt kan resa och göra affärer.
 

2017-04-06

Economic policy and the rise of populism

Panel Assar L.jpg

EEAG Report 2017 presenterades på ett seminarium arrangerat av IFN. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och att människor ser sig som förlorare". I en efterföljande panel ingick även Karolina Ekholm, statssekreterare till finansminister Magdalena Andersson, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se