Öppna seminarier

IFN anordnar även seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.

Kommande:

Genomförda:

5
Sep

Är forskning motgift mot fake news?

IFN och Studentlitteratur

15
Maj

Utdelning av Global Award 2017

IFN, Entreprenörskapsforum, Vinnova med stöd av Stockholms Köpmansklubb

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se