Generell information

19
Sep
Ny bok om varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas!

08:30–10:00

IFN och Dialogos förlag

Öppna seminarier

Panel19sept2017.jpgI panelen på seminariet ingår Martin Ingvar (foto: Stefan Zimmerman, KI), Inger Enkvist (foto: Jonas Andersson, Lunds universitet) och Magnus Henrekson (foto: Karl Gabor).

 

Ett seminarium arrangeras med författarna till den nya boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag). I boken förklaras att skolans problem bottnar i den syn på kunskap som återspeglas i läroplan och pedagogik. Författarna påpekar att samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av kunskap och utbildning har pedagogiska teorier som nedvärderar kunskap fått starkt genomslag i utbildningssystemet. Det anses bäst att elever själva upptäcker hur världen är beskaffad i stället för att bli undervisade.

Sammanfattning från seminariet

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren (två är humanister, en forskare i neurovetenskap och en nationalekonom) förklarar att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. Hjärnforskningen visar att elevcentrerat lärandet är ineffektivt. Arbetsminnet blir snabbt överbelastat om man ska lära sig genom att som novis arbeta med att lösa verkliga problem. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Författarna förklarar att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa. Centralt i det nya paradigm som föreslås i boken, är en strukturerad ämnesdefinierad undervisning där nästa inlärningssteg bygger vidare på vad eleverna tidigare lärt sig. Detta är inte bara det bästa sättet att utveckla elevernas kreativitet utan gör också att uppnådda resultat kan mätas på ett rättvisande sätt. Undervisningen av denna typ visar sig dessutom vara mest till hjälp för elever med bakgrund i socialt utsatta miljöer.

Länder som genomfört förändringar i den riktning som författarna förespråkar har snabbt förbättrat sina skolresultat.

När?
Tisdagen den 19 september kl. 8.30–10.00, registrering och kaffe & smörgås från kl. 8.00.

Var?
Armémuseum, Riddargatan 13/Artillerigatan 13, Stockholm.

Anmälan senast den 12 september, 2017.

Läs om boken på Dialogos webbplats.

Boken kommer att säljas till specialpriset 150 kronor på seminariet den 19 september, 2017.

ANMÄLAN

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se