2017-09-19 Kunskapssynen och pedagogiken

Mediaklipp om boken och seminariet

bokbanner.gif

2017-10-26 Upsala Nya Tidning

Katederundervisning är frihet

"Elevcentrerat lärande är ineffektivt och drabbar elever från studieovana hem" skriver Sebastian Sundel på ledarsidan  i Upsala Nya Tidning. Krönikan handlar om boken Kunskapssynen och pedagogiken, red Magnus Henrekson, IFN. "Vägen till en sant kompensatorisk skola går inte via uppslitande politiska debatter om vinsttak, lärartäthet, kommunalisering och betyg. Det handlar i stället om att på allvar göra upp med en föreställning om att kunskap är något relativt och att lärarledd undervisning är något föråldrat."


2017-10-23 Skola & Samhälle

Åsa Ljunggren: Kunskapssynen, pedagogiken och paradigmfällan

Nättidningen Skola & Samhälle skriver om boken Kunskapssynen och pedagogiken (red, Magnus Henrekson, IFN): "Jag rekommenderar alla att läsa boken eftersom den innehåller så mycket intressant fakta, och pekar på många av de saker som inte fungerat i det svenska skolsystemet. Men när det kommer till den andra delen av bokens titel, nämligen hur det kan åtgärdas ger boken tyvärr inga svar," skriver Åsa Ljunggren, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitet. 


2017-10-19 Forskning & Framsteg

Åter till kunskapsskolan

Forskning & Framsteg ger boktips om  Kunskapssynen och pedagogiken, red. Magnus Henrekson, IFN: "Detta är en mycket viktig och välunderbyggd bok, som förtjänar att läsas av alla med intresse för skolan."


2017-10-11 Affärsvärlden

Köar för en bättre framtid

I en krönika i Affärsvärlden skriver Jonas Elofsson om boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. Elofsson skriver: "I näringslivet kopierar och förbättrar man hela tiden konkurrenternas bästa idéer för att nå nya framgångar. Varför kan inte den svenska kommunala skolan låta sig inspireras av IES? Detta råkar dessutom vara i linje med skollagens krav på att 'skolans verksamhet ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet'."


2017-10-10 Axess

Lära sig eller tycka till?

I en ledare i Axess skriver PJ Anders Linder om boken Kunskapssynen och pedagogiken, av Magnus Henrekson, IFN, med flera. Linder konstaterar att dagens "fokus på att prata om ämnen istället för att lära sig dem leder säkert till det ena eller andra men inte till ökad kunskap. Däremot för det med sig ökad skiktning mellan dem som kommer från hem med intellektuella erfarenheter och dem som inte gör det."


2017-10-04 Göteborgs-Posten

Kunskapsrelativism förstör skolan

Krönikören Isak Skogstad skriver i Göteborgs-Posten om boken Kunskapssynen och pedagogiken, red. Magnus Henrekson, IFN. Skogstad avslutar: "Henrekson et consortes och deras förslag om ett nytt paradigm för skolan träffar helt rätt. Det är hög tid att göra upp med den postmodernism och sanningsrelativism som förstör skolan".


2017-10-04 Skolvärlden

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Skolvärlden skriver om boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. "Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva. Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.


2017-10-01 Östgöta Correspondenten

Catarina Kärkkäinen: Skola utan lärande

I en krönika i Östgöta Correspondenten skriver Catarina Kärkkäinen om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Redaktör och medförfattare är Magnus Henrekson, IFN. "Egentligen är det inte mer än logiskt" skriver Kärkkäinen, att som förklaras i boken "Den kunskapssyn som i dag dominerar svenska skolan har tvärtom en fullkomligt avgörande betydelse för de sjunkande skolresultaten."


2017-10-01 Borås Tidning

Pengar löser inte skolkrisen

I en ledare skriver Borås Tidning om Skolverkets sammanställning av niondeklassarnas avgångsbetyg som visar attfler och fler lämnar grundskolan utan avgångsbetyg. BT kommenterar: "Egentligen borde det kanske inte vara någon överraskning. Nationalekonomen Magnus Henrekson förutspådde i Studio Axess 24/9 att de förbättrade resultaten i Pisaundersökningen berodde på att skolorna efter all uppmärksamhet förberett sig just för de proven."


2017-10-01 Svenska Dagbladet

Inger Enkvist: Jämlikhet tillåts trumfa kunskap i läroplanen

I en krönika på ledarsidan i SvD skriver Inger Enkvist om boken Kunskapssynen och pedagogiken som har författat tillsammans med bl.a. Magnus Henrekson, IFN. Hon förklarar att dagens skola "präglas av en strävan mot jämlikhet och en tvekan inför kunskap".


2017-09-28 Kristianstadsbaldet

Visa hänsyn, människa!

Varför beter sig så många själviskt, undrar Carolin Dahlman i en ledare i Kristianstadsbladet. Hon hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. Tidningen skriver: "Hjärnforskaren Martin Ingvar [...] skrev i sitt kapital att barns hjärnor lär sig bättre om de vet vad som förväntas av dem och vilka kriterier som ligger till grund för bedömning. Om dessa är osäkra ”riskerar varje form av bedömning att uppfattas som en kränkning och varje uppgift bli en stressfaktor”.


2017-09-28 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Budskap till LO

Krönikören Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om boken Kunskapssynen och pedagogiken av bl.a. Magnus Henrekson, IFN. Larsson avslutar med orden: "vi behöver nu en helt annan debatt än den som Reepalu-utredningen lett till. Det borde inte minst LO inse".


2017-09-24 Axess tv

Skolans kunskapssyn slår hårdast mot de svaga

PJ Anders Linder intervjuar Magnus Henrekson om boken Kunskapssynen och pedagogiken: Henrekson är medförfattare och redaktör för boken. "De som nu skriver högskoleprovet har extremt dålig ordförståelse," säger Magnus Henrekson. Han förklarar att det sätt man i dag undervisar på är särskilt dåligt lämpat för elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.


2017-09-23 Svenska Dagbladet

Flumskolan 2.0 – lärare utan verktyg känner ”äsch”

Cecilia Garme skriver i err reportage i SvD om lärarutbildning. Hon har följt tre studenter men skriver också om boken Kunskapssynen och pedagogiken av bl.a. Magnus Henrekson, IFN. Om boken skriver Garme bl.a.: "När kunskaper om sakförhållanden – verb, grundämnen, religioner – inte anses så viktiga, förlorar läraren auktoritet och värde per definition."


2017-09-22 Liberala nyhetsbyrån/Kristianstadsbladet med flera

Flumskolans idéer sitter i väggarna

"Nästa regering måste helt skriva om läroplanerna utifrån den senaste forskningen om pedagogik och kognitionsvetenskap. Av alla förslag som diskuteras i skoldebatten är inget lika angeläget som detta," skriver Kristianstadsbladet i en ledare. Skribenten har läst boken Kunskapssynen och pedagogiken.


2017-09-22 Dagens Nyheter

Erik Helmerson: Den svenska skolan slår ut de svaga

I en ledare skriver Erik Helmerson från det seminarium där boken Kunskapssynen och pedagogiken presenterades. ""Tisdagsmorgonen kastade mig in i en mardröm om skolan," skriver Helmerson och kallar sig för pessimist. "De små uppryckningarna i detaljer räcker inte. Det tycks som att de progressivt postmoderna motkrafterna i skolan, vilka de nu må vara, är för starka."


2017-09-22 Axess podcast

Magnus Henrekson - Skolans kunskapssyn slår hårdast mot de svaga

Huvudskälet till krisen i den svenska skolan är att eleverna lämnas i sticket när de förväntas söka kunskap på egen hand i stället för att få ordentlig undervisning.Det säger Magnus Henrekson, aktuell med boken Kunskapssynen och pedagogiken, i denna Axess podd där han intervjuas av PJ Anders Linder.


2017-09-20 Folkbladet med flera

Martin Ingvar väcker hopp

I en krönika skriver Widar Andersson i Folkbladet om den nya boken Kunskapssynen och pedagogiken: "Boken är en svidande och akademiskt underbyggd uppgörelse med den svenska skolans 'tvekan inför kunskap'". Andersson ser ändå relativt ljust på skolans framtid. Han skriver att "hoppet står till en helrenovering av svensk skola; den saken känns alltmer klar".


2017-09-19 Smedjan

Skolan och meritokratin dör tillsammans

Tidskriften Smedjan har intervjuat Magnus Henrekson om den nya boken Kunskapssynen och pedagogiken. Han förklarar att "Folk ser problemet som en fråga om klasstorleken, borgarnas neddragningar i krisen i början på 90-talet, friskolereformen, det fria skolvalet. Men det är bara att skrapa på ytan. Problemet är att skolan gör fel saker."


2017-09-19 SVT

Politik i bokhyllan: Kunskapssynen och pedagogiken

Erik Fichtelius, SVT, intervjuar Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken i programmet Politik i bokhyllan. Henrekson förklarar att skolan är den absolut viktigaste framtidsfrågan. "För varje år som man avstår från att reformera skolan så kommer det ut 120 000 unga människor med mindre förutsättningar till ett bra liv. Det är 120 000 för många. Fick jag bestämma så skulle vi reformera skolan omedelbart".


2017-09-05 Realtid.se

Svenska skolan hotar industri och välfärd

Nättidningen Realtid.se publicerar en videointervju med Magnus Henrekson, IFN. Ämnet är den nya boken Kunskapssynen och pedagogiken. Henrekson förklarar att "skolan är Sveriges viktigaste frågs på lång sikt". Han förklarar att dagens pedagogik till stor del är ineffektiv.


2017-09-04 Sydsvenskan

Skolan glömmer pojkarna. Också.

I en ledare skriver Sydsvenskan att ett "forsknings- och verklighetsförankrat förslag om hur den svenska skolan och inte minst elevernas kunskaper ska kunna förbättras framförs i boken Kunskapssynen och pedagogiken", med Magnus Henrekson, IFN, som medförfattare och redaktör. Skribenten menar att dagens utveckling i skolan "bådar illa för ett land med ambitionen att vara ett ledande kunskapssamhälle"


2017-09-04 Dagens Samhälle

Ska skolan betrakta kunskap som något relativt?

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Paulina Neuding att Kunskapssynen och pedagogiken författad av  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren, att det "var länge sedan jag läste en så angelägen bok om ett svenskt politikområde". Hon föreslår att boken blir  utgångspunkt för diskussionen om skolan.


2017-08-30 Norrbottens-Kuriren med flera

Henrik Jordahl: Pedagogisk återvändsgränd

I en krönika som publiceras i bland annat Norrbottens-Kuriren skriver Henrik Jordahl, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken där författarna visar "hur kunskap länge har nedvärderats i den svenska skolan". Jordahl avslutar: "Svenska elever förtjänar en pedagogik som fungerar, bland annat tydliga lärarinstruktioner och återkommande kunskapsmätningar. Elever från studieovana miljöer har särskilt mycket att vinna på detta."


2017-08-28 Svenska Dagbladet

”Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare”

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver i en slutreplik på SvD Debatt att "vi utgår från dagens situation och föreslår konkreta åtgärder grundade på erfarenheter av vad som visat sig fungera väl och insikter från modern neuro- och kognitionsvetenskap. Detta är i linje med skollagens krav på att ”skolans verksamhet ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. De beklagar att deras kritik viftas bort av personer i ansvarsställning.


2017-08-24 Göteborgs-Posten

Kunskap finns – och det är skolan som ska lära ut den

Inger Enkvist skriver i ett debattinlägg i GP om boken Kunskapssynen och pedagogiken, med Magnus Henrekson, IFN, som medförfattare och redaktör: "Att låta eleverna själva söka kunskap i stället för att tillämpa framgångskonceptet där kunniga lärare förmedlar kunskap är ett svek mot eleverna."


2017-08-20 Svenska Dagbladet

”Synen på kunskap är skolans största problem”

Magnus Henrekson, IFN, och tre ytterligare författare skriver på SvD Debatt om boken Kunskapssynen och pedagogiken. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen för traditionella ämnen där nästa inlärningssteg bygger på vad eleverna tidigare lärt sig."


Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se