Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2018

 

2018-12-06

Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden?

Panel 1.jpg

IFN arrangerade på i samarbete med Dialogos förlag ett seminarium om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Inför en fullsatt lokal med en kunnig publik utfrågades inledningsvis professor Lars Calmfors, som är en av författarna, av journalisten Cecilia Garme. Det är till stor del frågan om integrering av utrikesfödda som inte fungerar på den svenska arbetsmarknaden. "På alla nivåer är sysselsättningsgraden lägre för utrikesfödda", sa Calmfors. Han förklarade att det behövs fler enkla jobb som är lägre betalda.
 

2018-08-17/18

Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE

2018-08-09 NICE.jpg

När Lars Persson och Alexander Ljungqvist började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnamn för ett brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti förklarade Ljungqvist att "vi studerar alla näringsliv och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics. Han påpekade att genom samverkan och att forskarna blir lär sig om varandras perspektiv så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att berikas.
 

2018-07-02

Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

2018-07-02 Kunskapsdebatt i Almedalen.jpg

"Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" diskuterades på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Seminariet samarrangerades av Entreprenörskapsforum och IFN. Panelen var enig om att skolan har stora problem. "En av fem grundskoleelever går ut utan behörighet," sa Erik Bengtzboe (M). Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister (S), sa sig vara rädd för allt för stora reformer och pekade bland annat på hur andra länder värderar exempelvis svenskt grupparbete högt. "Skolan i dag är en ojämlikhetsmaskin," förklarade Magnus Henrekson, IFN. Elever med högutbildade föräldrar har ett stort försprång bland annat vad gäller kognitiva förmåga, något som är viktigt på arbetsmarknaden.
 

2018-06-14/15

Entreprenörskap och innovation: dåtid, nutid och framtid

Gruppbild.jpg

4–15 juni arrangerade IFN en internationell forskarkonferens med temat "Entreprenörskap och innovation: dåtid, nutid och framtid". Deltagarna kom från Sverige, USA, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Kanada. Ämnen som diskuterades var bland annat hur företagande och innovativ verksamhet påverkas av samhällsinstitutioner. Men även hur dessa påverkar samhället – i den politiska processen, på finansmarknaderna, arbetsmarknaden och produktmarknaderna.
 

2018-05-17

Hur skapas kvalitet i hemtjänsten?

panel.jpg

En kunnig panel och en engagerad publik deltog i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. En kunnig panel diskuterade dessa och andra frågor. I panelen ingick förutom Henrik Jordahl: Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.
 

2018-05-14

Global Award 2018 tilldelades Olav Sorenson för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

Alla4.jpg

Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, mottag Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.
 

2018-05-03

Turordningsregler– lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?

IFN turordningsdebatt-2 (2).jpg

På ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS konstaterade Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella företagen med max 10 anställda. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå universitet, Mikael Sandström, TCO, Thomas Carlén, LO, och Martin Ådahl, Centerpartiet. Willy Silberstein var moderator.
 

2018-03-23

How the EU might foster unity – EEAG Report on the European Economy 2018

2018-03-23 Panel 2.jpg

Den årliga EEAG-rapporten om Europas ekonomi i allmänhet och i synnerhet ett kapitel om att "Det är okej att vara annorlunda: Politisk samordning och ekonomisk konvergen" presenterades på fredagen av professor Clemens Fuest, CESifo München, i Stockholm. Presentationen följdes av en paneldiskussion där även Katarina Areskough Mascarenhas, EU-kommissionens representation i Stockholm, och professor Lars Calmfors, IFN, deltog. Seminariet modererades av Thomas Gür, skribent och entreprenör.
 

2018-02-22

Vad är det som gått fel i skolan?

2018-02-21 Midvintermiddag1.jpg

I samband med IFN:s årliga alumnimiddag presenterade Magnus Henrekson boken Kunskapssynen och pedagogiken,  som han är en av fyra författare till. Ett scensamtal hölls därefter med Magnus Henrekson, Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet, och Marcus Strömberg, vd Academedia. Samtalet leddes av journalisten Cecilia Garme.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se