Generell information

10
Okt
Flexibility and Productivity: Towards the Understanding of Firm Heterogeneity for Multi-product Exporters

10:00–11:15

Luca Macedoni
Aarhus

co-author: Mingzhi Xu

Forskarseminarier

Akademiskt inriktade IFN-seminarier hålls vanligtvis på onsdagar kl. 10.00–11.15. Med anledning av risk för smittspridning tar vi för närvarande inte emot externa gäster men seminarierna kommer att sändas via Zoom. Meddela Martin Olsson, ansvarig för seminarieserien, om du önskar erhålla länk.

https://www.lucamacedoni.com/research.html

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se