Generell information

2
Juli
Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

10:00–11:00

IFN och Entreprenörskapsforum

Öppna seminarier

Fallande kunskaper, flykten från läraryrket och en modell där elever bitvis har ansvar för sin egen inlärning har gjort att det svenska utbildningssystemet slutat leverera. Kunskapssamhället monteras ned steg för steg. Något som även påverkar forskningen. Trenden måste vändas!

Panel 2 juli 2018.jpg

Från vänster: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Magnus Henrekson, IFN, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Erik Bengtzboe, utbildningspolitisktalesperson (M).

Diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden. Fokus är lösningsorienterat: så får vi utbildning och forskning som bidrar till en konkurrenskraftig kunskapsekonomi!

Lokal: Sal E31, plan 3, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

 

       

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se