Generell information

6
Dec
Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden?

08:30–10:00

IFN

Öppna seminarier

Panel6dec2018.jpg
Paneldeltagarna (från vänster) foto: Svenskt näringsliv, Riksdagen, Karl Gabor/IFN, Kristian Pohl/ Regeringskansliet, Kerstin Mothander/ Stockholms universitet och Kommunal.

 

Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är integrationen av lågutbildade och då särskilt lågutbildade utrikes födda. Svårigheterna har ställts på sin spets i och med den stora flyktinginvandringen 2015-16.

I dag utgör de utsatta grupperna 75 procent av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra 1996 var 18 procent. Och andelen lågutbildade bland utrikes födda kan väntas öka eftersom så många av dem som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsprogram saknar gymnasial utbildning. Utrikes födda kvinnor har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

I boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos) tas ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. I boken analyseras utbildningens, arbetsmarknadsprogrammens, anställningsformernas och lönernas betydelse.
Centrala frågor är:

  • Vad kan skola och vuxenutbildning göra?
  • Vilka arbetsmarknadsprogram fungerar bäst för utrikes födda?
  • Är visstidsanställningar en väg in på arbetsmarknaden eller en återvändsgränd?
  • Vilka är effekterna av minimilöner och lönespridning?
  • Behövs nya typer av enkla men också lägre betalda jobb?

 

Panelen som ska diskutera dessa frågor är:

Pernilla Andersson Joona, docent Institutet för social forskning vid Stockholms universitet

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Lars Calmfors, professor IFN

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv

Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Irene Wennemo, statsekreterare (S) Arbetsmarknadsdepartementet

Moderator är Cecilia Garme, statsvetare och skribent.

 

NÄR?

Den 6 december kl 8.30–10.00, registrering och kaffe & smörgås från kl. 8.00.

VAR?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.


Anmäl dig senast den 26 november 2018 via anmälningsformuläret nedan. Seminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 4 december 2018, utgår dock en administrativ avgift om 200 kronor.

ANMÄLAN


Författare till Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? är Lars Calmfors (IFN och Stockholms universitet), Petter Danielsson (Konjunkturinstitutet), Simon Ek (Uppsala universitet och IFN), Ann-Sofie Kolm (Stockholms universitet), Tuomas Pekkarinen (VATT och Aalto-universitetet, Helsingfors) och Per Skedinger (IFN och Linnéuniversitetet). I boken uppdateras och vidareutvecklas de analyser som det tidigare Arbetsmarknadsekonomiska rådet gjorde.

Boken kommer att säljas till specialpris i samband med detta seminarium. 150 kronor..

Vill du veta mer om seminariet? Kontakta Elisabeth Gustafsson, elisabeth.gustafsson@ifn.se.

2018-10-19 Arbetsförmedlingen.jpg

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se