Generell information

20
Feb
Förenklade skatter på arbete

12:00–13:30

Magnus Henrekson

Externa aktiviteter

Magnus Henrekson, IFN, deltar i panelen på ett seminarium som arrangeras av tankesmedjan Timbro. En rapport presenteras och kommenteras: "Förenklade skatter på arbete: Ökad transparens och fler i jobb". Rapporten är en delrapport i ett större projekt som ska mynna ut i ett förslag till en sammanhållen skattereform.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se