Generell information

27
Mars
En problematisk arbetsmarknad för utrikes födda

10:00–11:30

Lars Calmfors

Externa aktiviteter

En stor del av Sveriges befolkning i arbetsför ålder har inte svensk bakgrund. Därmed är arbetsmarknadssituationen för utrikes födda och de med utländsk bakgrund inte bara en individuell angelägenhet för dem utan också mycket viktig för samhällsekonomin. Med utgångpunkt i en ny rapport så diskuteras frågan på ett seminarium som arrangeras av Svenskt Näringsliv. Lars Calmfors, IFN, kommenterar rapporten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se