Generell information

5
Apr
Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

08:00–09:30

Özger Öner

Externa aktiviteter

Özge Öner, IFN, håller föredrag om detaljhandelsn betydelse. Handelrådet som arrangerar seminariet skriver: "Handeln kan förutom att bidra med jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt också bidra med konkurrenskraft till regioner, skapa mångfald och ge liv till landsbygd."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se