Generell information

3
Juli
Likvärdighet och segregation, vad menas?

Almedalen

15:00–16:00

Henrik Jordahl

Externa aktiviteter

Friskolornas Riksförbund anordnar ett seminarium – Likvärdighet och segregation, vad menas? – i Almedalen. De4 skriver: "Likvärdighet och segregation är två av skoldebattens mest återkommande begrepp. Men hur hänger de ihop, vad innebär de i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?"
 

Medverkande: 

  • Henrik Jordahl, professor, IFN och Örebro universitet
  • Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan
  • Sirkka Persson, rektor, Kringlaskolan
  • Stefan Nypelius, utbildningsberedningen SKL, Centerpartiet

Mer information

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se