Generell information

12
Sep
Vad betyder platsen för entreprenörskapet?

12:00–13:00

Özge Öner

Externa aktiviteter

Özge Öner, IFN och Cambridge University, tilldelas Unga forskarpriset 2019. Hon föreläser om sin forskning på ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum som avslutas med en penaldiskussion. I panelen ingår Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel, och Christer Östlund, Svenskt Närin gsliv. Professor Martin Anderssson, BTH och affilierad till IFN, är moderator.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se