Generell information

13
Juni
Ny bok: Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

08:30–10:00

IFN och Dialogos Förlag

Öppna seminarier

Panel13juniarbetsmarknad3.jpg
Från vänster: Lars Calmfors, Marie Nilsson, Stefan Koskinen, Robin Szekely och Annelie Söderberg.

Boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid (Dialogos Förlag 2019) av Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger analyserar hur den traditionella svenska kollektivavtalsmodellen kan hantera de nya utmaningar vi står inför. Utgångspunkten är att större hänsyn behöver tas till brist på kvalificerad arbetskraft och en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av tillgänglig arbetskraft mellan olika delar av ekonomin. Boken utvidgar och fördjupar tidigare analyser av detta samspel.

I boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid presenteras konkreta förslag till reformer av lönenormeringen:

  • Antingen att parterna i industrin fortsätter att bestämma allmänna lönekostnadsökningar som de flesta avtal ska följa, men att man mer än i dag beaktar förhållandena i resten av ekonomin, genom bland annat ändrade skrivningar i Industriavtalet.

  • Eller en utvidgning av den normerande kretsen och att inflationsmålsmodellen används som riktvärde för lönekostnadsökningarna, eftersom denna modell tar hänsyn till förhållandena i hela näringslivet.

  • Det borde dessutom bli lättare för enskilda grupper att avtala om löneökningar som avviker från industrimärket; avvikelser både uppåt (vid mycket stor arbetskraftsbrist) och nedåt (vid risk för stora friställningar).

Frågan om förändringar av industrins lönenormering är kontroversiell och har varit föremål för mycket debatt. Författarna går pedagogiskt igenom de argument som framförts och värderar dessa.

En minskande facklig organisationsgrad, särskilt på arbetarsidan, betyder att kollektivavtalen allt mer bärs upp av arbetsgivarorganisationerna. Även om de flesta företag har en positiv inställning till kollektivavtalen, verkar de inte se några stora fördelar med dem. Det innebär enligt författarna att kollektivavtalen står på en skakig grund om den fackliga organisationsgraden fortsätter att minska. En annan utmaning är att anpassa kollektivavtalen om ekonomin blir mer uppdragsbaserad, till exempel med fler jobb genom plattforms-, egenanställnings- och bemanningsföretag.

Industriavtalet från 1997 etablerade principen att industrins villkor ska bestämma löneökningarna i hela ekonomin. Industrinormeringen bidrog till att bryta det tidigare mönstret med alldeles för höga löneökningar. Men idag är problemet snarare att löneökningarna är för låga. Lönenormeringen gör det också svårare att höja relativlönerna på områden med stor och växande arbetskraftsbrist, främst inom skola, vård och omsorg.

Boken innehåller nya analyser av löneutvecklingen och arbetsmarknadsläget för lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Författarna diskuterar hur personalbristen inom dessa yrken ska kunna åtgärdas. ”Det är anmärkningsvärt att ramverket för löneavtalen lägger så liten vikt vid relativlöneaspekten och då särskilt vid att en av lönebildningens viktigaste funktioner är att bidra till en samhällsekonomiskt effektiv allokering av arbetskraften mellan yrken, branscher och sektorer”, skriver Calmfors med flera.

Seminariet inleds med att arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg intervjuar Lars Calmfors och Per Skedinger om boken. Hon samtalar därefter med övriga paneldeltagare och slutligen blir det en öppen paneldiskussion där även publiken inbjuds att delta.

I panelen ingår:

  • Lars Calmfors, IFN
  • Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega
  • Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
  • Robin Szekely, CCO och grundare av TaskRunner AB
  • Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet

När?

Torsdagen den 13 juni kl. 8.30–10.00, kaffe & smörgås och registrering från kl. 8.00.

Var?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.

ANMÄLAN ...

2019-06-13 Seminarium lönesättning.jpg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se