Generell information

12
Sep
Kan entreprenörskap avvärja hotet mot Europaprojektet?

08:30–10:00

IFN

Öppna seminarier

En ny bok The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union (Springer 2019) av Niklas Elert och Magnus Henrekson, IFN, samt Mark Sanders, Utrecht University, presenteras på ett seminarium där även en panel ingår. Forskarna föreslår reformer på sex områden för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. De menar att entreprenörskap är ett optimistiskt svar på den nationalistiska konservatism som svept över Europa och hotar hela Europaprojektet.

Debattartikel i Dagens Industri 2019-08-21

Artikeln som PDF

Ladda ner boken

Panel4p.jpg

"Boken bygger på studier inom Fires, ett nyligen avslutat forskningsprogram inom nio europeiska akademiska institutioner
som finansierats av EU-kommissionen."

För att förstå hur man främjar ett entreprenöriellt samhälle krävs att politiker inser betydelsen av innovativa samarbetsblock, dvs. att bärare av olika ekonomiska färdigheter samverkar på ett effektivt sätt, skriver Elert, Henrekson och Sanders. De förklarar att beslutsfattarna måste förstå hur dessa samarbetsblock fungerar och interagerar med samhällets olika institutioner. De menar att en företagandevänlig reformstrategi måste vägledas av en uppsättning gemensamma principer: neutralitet, transparens, moderation, utmaningsmöjlighet, legalitet och rimlighet.

De sex områden där forskarna föreslår ett 50-tal ofta mycket konkreta reformer på olika beslutsnivåer är:

  1. Rättsstaten och skydd av äganderätt. För att stärka entreprenörskap i hela EU, betonar forskarna att dessa fundamentala principer måste fungera i praktiken (de facto) och inte bara på papperet (de jure).
  2. Beskattning. Forskarna föreslår neutralitet och måttlig beskattning för att återställa eller upprätthålla marknadsincitament.
  3. Besparingar, finans- och kapitalmarknader. Forskarna förespråkar neutralitet och öppenhet för att återställa Europas konkurrensförmåga.
  4. Arbetsmarknader och socialförsäkringssystem. Det behövs socialförsäkringssystem som gör rättigheterna mer transparenta och flyttbara, men även mer universella.
  5. Öppna produktmarknader. Sänkta inträdesbarriärer är nyckeln till den inre marknaden, och detta gäller särskilt för tjänster.
  6. Mobilisering av humankapital för entreprenörskap. Med en europeisk helhetssyn på forskning och utbildning skulle kunskap kunna strömma fritt till förmån för både etablerade och nystartade företag.

EU är i behov av en ny berättelse, skriver Elert, Henrekson och Sanders: ”Genom att erbjuda verkliga möjligheter för alla ger entreprenörskapet ett optimistiskt svar på den nationalistiska konservatism som svept över Europa och hotar hela Europaprojektet. Nyliberala reformivrare har misslyckats i stora delar av Europa och i dagens politiska klimat finns helt enkelt inte stöd för ännu en omgång av strukturella reformer som naivt liberaliserar produkt-, tjänste-, arbets- och kapitalmarknaderna.” Forskarna förklarar att ”genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till socialt, ekologiskt hållbar och innovationsdriven tillväxt.” Forskarna skriver: ”detta kommer inte att göra de gula västarna [i Frankrike] till lyckliga och passiva väljare. Det kommer dock att ge ammunition till det öppna europeiska samhällets försvarare för att vända den populistiska nationalistiska vågen.”

Efter att boken presenterats kommer en panel att ta vid. I panelen ingår:

  • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
  • Magnus Henrekson, professor och vd för IFN
  • Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson Liberalerna
  • Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco med flera uppdrag i näringslivet

Moderator är Annika Ström Melin, journalist och EU-korrespondent.

När?

Torsdagen den 12 september 2019 kl. 8.30–10.00, registrering och kaffe & smörgås från kl. 8.00.

Var?

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

ANMÄLAN

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se