Generell information

23
Okt
Hur väl klarar Sveriges elmarknadsmodell klimatomställningen?

Thomas Tangerås presenterar vid Svenskt Näringslivs rundabordssamtal

11:00–12:00


Externa aktiviteter

Thomas Tangerås, IFN, presenterar rapporten "Elmarknaden och investeringar i elproduktion" som fokuserar på incitamenten att investera i ny elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med förslag på förbättringar.

Två andra rapporter presenteras också och följs av ett rundabordssamtal. Läs mer om webbinariet hos Svenskt Näringsliv.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se