Aktiviteter tidigare år

Aktiviteter 2007

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från år 2006 finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

 

2007-12-06

De rika drar ifrån

Klyftan mellan de allra rikaste och övriga har sannolikt ökat mer i Sverige än i något annat västland sedan 1980. Detta trots att det politiska målet har varit att utjämna förmögenhetsskillnader. Det visar en aktuell studie av Daniel Waldenström och Jesper Roine som presenterades på ett frukostseminarium den 6 december.

 Läs mer

 

 

2007-12-05

På väg mot en gemensam europeisk telekommarknad? 

Onsdagen den 5 december arrangerade IFN ett policy seminarium angående EU-kommissionens nyliga förslag till revidering av telekomdirektiven. Post- och Telestyrelsens chefsekonom Bosse Andersson gav sin syn på hur kommissionens förslag kommer att påverka de svenska aktörerna. Martin Perry, professor vid Rutgers University och tidligare chefekonom vid Federal Communications Commission i USA, diskuterade lärdomar från den amerikanska marknaden. Thomas Tangerås vid IFN presenterade forskning som tar upp konkurrensproblemen på telekommarknaden. Seminariet samlade deltagare från industri såväl som representanter från de berörda myndigheterna. Kontakta Thomas Tangerås för mer information kring seminariet.
 
  

2007-11-08

Vad kostar den allmänna värnplikten?

För att bidra till debatten om försvarets framtida rekrytering bjöd IFN in till ett frukostseminarium om värnpliktens ekonomiska konsekvenser. Huvudtalare vid seminariet var Panu Poutvaara, professor vid Helsingfors universitet.

 Läs mer

 

 

2007-09-03

Japan i skuggan av Kina

Det svenska intresset för Japan är svalt. Landet lyser med sin frånvaro i företagens expansionsplaner och medias rapportering, trots att Japan utgör världens näst största ekonomi, positiva tillväxttal och en dynamisk integration med Kina. Frågan är om svenska företag fullt ut förvaltar den potential som finns i Japan.

Vid seminariet medverkade professor Naoyuki Yoshino, Keio University, Tokyo, och Exportrådets Asienchef Mattias Bergman. Samtalet leddes av professor Fredrik Sjöholm, IFN.

Läs mer

 

 

2007-06-01

Nordisk konferens i industriell ekonomi

Den 1–2 juni arrangerade IFN-forskarna Johan Stennek och Thomas Tangerås den sjätte nordiska konferensen i industriell ekonomi (Norio). Huvudtalare var Mark Armstrong, professor vid University College London, som höll ett föredrag om konkurrensproblem på mobiltelemarknaden. Konferensens andra huvudtema var privat kontra offentlig tjänsteproduktion.

 Mer om konferensen

 

2007-05-02

Öppet hus för doktorander

Den 2 maj arrangerade IFN ett välbesökt öppet hus för doktorander där vi berättade mer om vår forskningsmiljö och våra program. 

 


2007-04-26

Närheten till jobb styr chansen till arbete
Ett seminarium om flyktingars möjligheter på arbetsmarknaden

Flyktingars framtida chanser till jobb avgörs redan vid placeringen. Det visar en unik studie vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) som presenterades på ett seminarium den 26 april. I studien har professor Yves Zenou, IFN, analyserat effekterna av den strategi som styrde var flyktingar placerades under 1990-talets början. Då var tillgången på bostäder viktigare än närheten till arbete. 

 Läs mer


2007-02-14

Från skjortor till satelliter?
En granskning av Kinas ekonomi

Sveriges ekonomi påverkas i hög grad av utvecklingen i Kina. För att öka förståelsen för Kinas ekonomiska utveckling bjöd Institutet för Näringslivsforskning in till ett öppet seminarium den 14 februari 2007. Under ledning av professor Pontus Braunerhjelm diskuterade ledande forskare aktuella utmaningar i Kinas ekonomi och implikationer för svenskt näringsliv.

Läs mer
 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se